Ostrzeżenie
Są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane "Ostrzeżeniem". Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy,
która otrzymuje przesłania od 9 listopada 2010 do teraz.
Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń, miedzy innymi zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce.
Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia jako akt miłosierdzia.
Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie
w wieku powyżej 7 lat. To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować. Każdy uświadomi sobie, że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga. Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje. Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie.


Modlitwy na czas Ostrzeżenia - Krucjata Modlitwy
zapisane są na następnych stronach.

Krucjata modlitwy i orędzia dane na czas
ostrzeżenia zaczerpnięte ze strony:
http://www.thewarningsecondcoming.com

Tłumaczenia Krucjaty modlitwy i orędzi danych na czas
ostrzeżenia zaczerpnięte ze strony:

http://dzieckonmp.wordpress.com
http://ostrzezenie.wordpress.com
http://paruzja.info
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]