Ostrzeżenie
Są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane "Ostrzeżeniem". Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy,
która otrzymuje przesłania od 9 listopada 2010 do teraz.
Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń, miedzy innymi zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce.
Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia jako akt miłosierdzia.
Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie
w wieku powyżej 7 lat. To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować. Każdy uświadomi sobie, że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga. Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje. Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie.

Orędzia dane na czas Ostrzeżenia
zapisane są na następnych stronach.

Krucjata modlitwy i orędzia dane na czas
ostrzeżenia zaczerpnięte ze strony:
http://www.thewarningsecondcoming.com

Tłumaczenia Krucjaty modlitwy i orędzi danych na czas
ostrzeżenia zaczerpnięte ze strony:
http://dzieckonmp.wordpress.com
http://ostrzezenie.wordpress.com
http://paruzja.info
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona główna]
[Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10] [Strona 11] [Strona 12]
[Strona 13] [Strona 14] [Strona 15] [Strona 16] [Strona 17] [Strona 18]
[Strona 19] [Strona 20] [Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24]
[Strona 25] [Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32] [Strona 33] [Strona 34] [Strona 35] [Strona 36]
[Strona 37] [Strona 38] [Strona 39] [Strona 40] [Strona 41] [Strona 42]
[Strona 43] [Strona 44] [Strona 45] [Strona 46] [Strona 47] [Strona 48]
[Strona 49] [Strona 50] [Strona 51] [Strona 52] [Strona 53] [Strona 54]
[Strona 55] [Strona 56] [Strona 57] [Strona 58] [Strona 59] [Strona 60]
[Strona 61] [Strona 62] [Strona 63] [Strona 64] [Strona 65] [Strona 66]
[Strona 67] [Strona 68] [Strona 69] [Strona 70] [Strona 71] [Strona 72]
[Strona 73] [Strona 74] [Strona 75] [Strona 76] [Strona 77] [Strona 78]
[Strona 79] [Strona 80] [Strona 81] [Strona 82] [Strona 83] [Strona 84]
[Strona 85] [Strona 86] [Strona 87] [Strona 88] [Strona 89] [Strona 90]
[Strona 91] [Strona 92] [Strona 93] [Strona 94] [Strona 95] [Strona 96]
[Strona 97] [Strona 98] [Strona 99] [Strona 100] [Strona 101] [Strona 102]
[Strona 103] [Strona 104] [Strona 105] [Strona 106] [Strona 107] [Strona 108]
[Strona 109] [Strona 110] [Strona 111] [Strona 112] [Strona 113] [Strona 114]
[Strona 115] [Strona 116] [Strona 117] [Strona 118] [Strona 119] [Strona 120]
[Strona 121] [Strona 122] [Strona 123] [Strona 124] [Strona 125] [Strona 126]
[Strona 127] [Strona 128] [Strona 129] [Strona 130] [Strona 131] [Strona 132]
[Strona 133] [Strona 134] [Strona 135] [Strona 136] [Strona 137] [Strona 138]
[Strona 139] [Strona 140] [Strona 141] [Strona 142] [Strona 143] [Strona 144]
[Strona 145] [Strona 146] [Strona 147] [Strona 148] [Strona 149] [Strona 150]
[Strona 151] [Strona 152] [Strona 153] [Strona 154] [Strona 155] [Strona 156]
[Strona 157] [Strona 158] [Strona 159] [Strona 160] [Strona 161] [Strona 162]
[Strona 163] [Strona 164] [Strona 165] [Strona 166] [Strona 167] [Strona 168]
[Strona 169] [Strona 170] [Strona 171] [Strona 172] [Strona 173] [Strona 174]
[Strona 175] [Strona 176] [Strona 177] [Strona 178] [Strona 179] [Strona 180]
[Strona 181] [Strona 182] [Strona 183] [Strona 184] [Strona 185] [Strona 186]
[Strona 187] [Strona 188] [Strona 189] [Strona 190] [Strona 191] [Strona 192]
[Strona 193] [Strona 194] [Strona 195] [Strona 196] [Strona 197] [Strona 198]
[Strona 199] [Strona 200] [Strona 201] [Strona 202] [Strona 203] [Strona 204]
[Strona 205] [Strona 206] [Strona 207] [Strona 208] [Strona 209] [Strona 210]
[Strona 211] [Strona 212] [Strona 213] [Strona 214] [Strona 215] [Strona 216]
[Strona 217] [Strona 218] [Strona 219] [Strona 220] [Strona 221] [Strona 222]
[Strona 223] [Strona 224] [Strona 225] [Strona 226] [Strona 227] [Strona 228]
[Strona 229] [Strona 230] [Strona 231] [Strona 232] [Strona 233] [Strona 234]
[Strona 235] [Strona 236] [Strona 237] [Strona 238] [Strona 239] [Strona 240]
[Strona 241] [Strona 242] [Strona 243] [Strona 244] [Strona 245] [Strona 246]
[Strona 247] [Strona 248] [Strona 249] [Strona 250] [Strona 251] [Strona 252]
[Strona 253] [Strona 254] [Strona 255] [Strona 256] [Strona 257] [Strona 258]
[Strona 259] [Strona 260] [Strona 261] [Strona 262] [Strona 263] [Strona 264]
[Strona 265] [Strona 266] [Strona 267] [Strona 268] [Strona 269] [Strona 270]
[Strona 271] [Strona 272] [Strona 273] [Strona 274] [Strona 275] [Strona 276]
[Strona 277] [Strona 278] [Strona 279] [Strona 280] [Strona 281] [Strona 282]
[Strona 283] [Strona 284] [Strona 285] [Strona 286] [Strona 287] [Strona 288]
[Strona 289] [Strona 290] [Strona 291] [Strona 292] [Strona 293] [Strona 294]
[Strona 295] [Strona 296] [Strona 297] [Strona 298] [Strona 299] [Strona 300]
[Strona 301] [Strona 302] [Strona 303] [Strona 304] [Strona 305] [Strona 306]
[Strona 307] [Strona 308] [Strona 309] [Strona 310] [Strona 311] [Strona 312]
[Strona 313] [Strona 314] [Strona 315] [Strona 316] [Strona 317] [Strona 318]
[Strona 319] [Strona 320] [Strona 321] [Strona 322] [Strona 323] [Strona 324]
[Strona 325] [Strona 326] [Strona 327] [Strona 328] [Strona 329] [Strona 330]
[Strona 331] [Strona 332] [Strona 333] [Strona 334] [Strona 335] [Strona 336]
[Strona 337] [Strona 338] [Strona 339] [Strona 340] [Strona 341] [Strona 342]
[Strona 343] [Strona 344] [Strona 345] [Strona 346] [Strona 347] [Strona 348]
[Strona 349] [Strona 350] [Strona 351] [Strona 352] [Strona 353] [Strona 354]
[Strona 355] [Strona 356] [Strona 357] [Strona 358] [Strona 359] [Strona 360]
[Strona 361] [Strona 362] [Strona 363] [Strona 364] [Strona 365] [Strona 366]
[Strona 367] [Strona 368] [Strona 369] [Strona 370] [Strona 371] [Strona 372]
[Strona 373] [Strona 374] [Strona 375] [Strona 376] [Strona 377] [Strona 378]
[Strona 379] [Strona 380] [Strona 381] [Strona 382] [Strona 383] [Strona 384]
[Strona 385] [Strona 386] [Strona 387] [Strona 388] [Strona 389] [Strona 390]
[Strona 391] [Strona 392] [Strona 393] [Strona 394] [Strona 395] [Strona 396]
[Strona 397] [Strona 398] [Strona 399] [Strona 400] [Strona 401] [Strona 402]
[Strona 403] [Strona 404] [Strona 405] [Strona 406] [Strona 407] [Strona 408]
[Strona 409] [Strona 410] [Strona 411] [Strona 412] [Strona 413] [Strona 414]
[Strona 415] [Strona 416] [Strona 417] [Strona 418] [Strona 419] [Strona 420]