Posłannictwo Czerwonego Szkaplerza
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona główna]
W świecie niewiary, głoszenie Tajemnicy o Zbawieniu,
które dokonało się przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa jest najważniejszym naszym zadaniem.

Czerwony kolor Szkaplerza Męki Pańskiej ma nam przypominać Boską
Krew przelaną na zbawienie świata a także Miłość, przez którą ta krew została przelana na zadośćuczynienie bożej sprawiedliwości.

Chrystus ukazuje nam Swoje Serce oraz Serce Swej Matki, aby wzruszyć nasze serca i otworzyć je na tę niepojętą Miłość Bożą. Módlmy się więc codziennie: NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA I MARYI STRZEŻCIE NAS.

Posłannictwo Szkaplerza Męki Pańskiej to ciche naleganie do nawrócenia, jakie powinno się w nas nieustannie dokonywać, jako odpowiedź na Miłość Zbawiciela.

Poprzez Krzyż ta Miłość Miłosierna i przebaczająca jest nam nieustannie ofiarowywana, nawet w przypadku naszej słabej wiary, czy też odejścia od Boga. Podczas jednego z wielu objawień S. Apolonia usłyszała z ust Matki Bożej delikatną skargę: "Świat ginie, bo nie myśli o Męce Jezusa Chrystusa. Czyń wszystko co możesz, by o niej myślał, by się zbawił".

Przesłanie to skierowane jest do nas wszystkich:
do mnie, do Ciebie, a poprzez nas do naszych bliźnich.