Ta ziemia, którą Bóg Święty stworzył dla człowieka jako błogosławieństwo, bo to ona rodzi wszelkie potrzebne do życia płody, wykonuje posłusznie plan Świętego Boga-w tych dniach stanie się bezpłodną na czas i pół czasu, l poznają ludzie, czym jest święta Wola Boża, czym jest Jego Moc święta. Ci, którzy przeżyją ten straszny gniew Świętego Boga, zrozumieją, kto jest na wieki Panem Nieba i ziemi, że jedynie Bóg w Trójcy w Swoim wielkim Majestacie i Chwale. W te dni zrozumieją, kto im dawał chleb na co dzień i wszelkie inne pożywienie, by człowiek mógł żyć i wzrastać.

Ci, co zostaną, będą bardzo płakać i przepraszać świętego Boga za wszystkie grzechy całej ludzkości. l zapanuje na ziemi nowa era. Będzie jedna wiara , jeden święty Pasterz Jezus Chrystus i wszyscy w te dni będą się wielce miłowali, i strzec siebie nawzajem będą przed popełnieniem grzechu, przed jego jadem, i już nigdy nie będzie przez człowieka znieważone Najświętsze Imię Boże. Pan będzie przechadzał się wśród Swego ludu jako Pasterz doskonały. Z Nieba zostanie zesłana Nowa Jerozolima i będzie złożona w niej, przed tronem Najwyższego Boga wieczna, najdoskonalsza Ofiara Baranka Świętego, która po wszystkie wieki wieków obmyła ziemię i plemię ludzkie. Ołtarz świątyni będzie trwał na wieki, jako ognisty Krzyż Cierpienia, Męki, Zwycięstwa, Miłości, Miłosierdzia nieustającego Jezusa Chrystusa, l nikt już nie ośmieli się znieważać ten Znak, sięgać dłonią swoją, by Go usunąć, On trwać będzie na wieki.

W tych dniach otarta zostanie każda łza i nikt jej już nie będzie ronił. W dniu chwały Pana Zmartwychwstałego ożyje cała ziemia, zazielenia się trawy, zazielenia się suche konary drzew i ptactwo z wesołym świergotem i licznie zamieszka w nich. Wody ponownie zaroją się rybami, a nie będzie już wielkich gadów i nikt już nie będzie spożywał więcej mięsa, bo wszystko będzie nowe i piękne, czyste i doskonałe. Aniołowie Pana Boga Świętego Jedynego w Trójcy zstąpią z nieba na ziemię, by udzielać błogosławieństw Bożych, by rozlewać wielką radość do tych serc, które to ujrzą.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona główna]
[Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7] [Strona 8]
[Strona 9] [Strona 10] [Strona 11] [Strona 12] [Strona 13]