Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie.

Jezu ufam Tobie.

(1 raz):

Święta Faustyno - módl się za nami i za całym światem.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [do druku] [TV miłosierdzie]
[Strona główna]