Transmisja Godziny Miłosierdzia

Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Wraz z pielgrzymami, słuchaczami rozgłośni radiowych, internautami wypraszamy łaski
dla siebie i całego świata, bo Jezus powiedział do św. Faustyny:
W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, jeżeli to bądzie zgodne z wolą Bożą
i jeżeli nasza modlitwabądzie ufna, wytrwała i połączona z aktami miłosierdzia względem bliźnich.
Więcej o Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego w linku:
Miłosierdzie – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [do druku] [TV miłosierdzie]
[Strona główna]