Obietnice Pana Jezusa, dane św.
        Marii Małgorzacie dla czcicieli
            Najsłodszego Serca Jego

  1. Dam im potrzebne łaski.
  2. Ustanowię pokój w ich rodzinach.
  3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
  4. Będę im pewną ucieczką w życiu,
      a szczególnie w chwili śmierci.
  5. Będę im błogosławił w ich
      przedsięwzięciach.
  6. Grzesznicy znajdą w mym sercu
      źródło i ocean miłosierdzia.
  7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
  8. Dusze gorliwe prędko dojdą
      do doskonałości.
  9. Będę błogosławił domom, w których
      wizerunek Serca mego będzie czczony.
10. Dam kapłanom dar wzruszenia serca
      najzatrwadzialszego.
11. Osoby, które to nabożeństwo
      rozszerzają,będą miały imię swe
      zapisane w Sercu moim.
12. Przyrzekam w bezmiarze miłosierdzia
      serca mego, że miłość moja obdarzy
      tych wszystkich, którzy komunikować
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona główna]
      będą w pierwsze piątki przez 9     
      miesięcy z rzędu - łaskę pokuty,
      która sprawi, iż nie umrą w niełasce
      mojej, ani bez Sakramentów św.,
      a Serce moje będzie im pewną
      ucieczką w ostatniej godzinie życia.


      Litania do Najświętszego Serca
                        Pana Jezusa

Kyrie eleison. Chryste, eleison.
Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Dziewicy Matki
przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym
istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Z
m
i
ł
u
j
,
s
i
ę
,
n
a
d
,
n
a
m
i