Serce Jezusa, domie Boży i bramo
niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości
skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna
głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały
najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc
wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie
skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała
pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec
bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni
wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie
świata
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,
którzy Cię wzywają,
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona główna]
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy
nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych
starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie
nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzesników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających
w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie
umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich
Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.
Z
m
i
ł
u
j
,
s
i
ę
,
n
a
d
,
n
a
m
i
Z
m
i
ł
u
j
,
s
i
ę
,
n
a
d
,
n
a
m
i