Krucjata Modlitwy (24) - Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia
Wtorek, 31 styczeń 2012, godz.21.30

Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.

Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa,
tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.

Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni
i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego:

O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic.
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość,
którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię, by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa
i przygotować naszych braci i siostry na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]