Krucjata Modlitwy (15) - Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia
Orędzie nr 288 z serii Ostrzeżenie
Otrzymano poniedziałek, 19 grudzień 2011, godz. 19.30

Moja najdroższa Córko, jakże bardzo pragnę, aby chrześcijanie złożyli wszędzie z głębi serca hołd dla Mojego Narodzenia.

Gorąco pragnę, aby cała ludzkość pozwoliła Mojemu Świętemu Duchowi przeniknąć w tym czasie do swoich serc i dusz.

Kiedy świętujecie, Moje Narodzenie musi być uszanowane za to,
co sobą stanowi. Pamiętajcie, że honorujecie Mój Dar Zbawienia.

To dlatego zostałem po raz pierwszy posłany przez Mojego Ojca.

To dlatego wrócę jeszcze raz, aby ofiarować ludzkości drugą szansę wybawienia.

Chcę ofiarować Moim dzieciom kolejną Modlitwę Krucjaty na to Boże Narodzenie:

O Mój Niebieski Ojcze, Oddajemy Ci z głęboką wdzięcznością cześć
za Ofiarę, którą uczyniłeś, kiedy posłałeś na świat Zbawiciela.

W pokornej wdzięczności, z radością i dziękczynieniem ofiarujemy
Ci naszą modlitwę za Dar, który teraz dajesz Swoim dzieciom,
Dar Bożego Miłosierdzia.

Błagamy dla nas, Najwyższy Boże, abyśmy stali się godni i przyjęli
z wdzięcznością to Wielkie Miłosierdzie. Amen.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]