Modlę się o przebaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną
tego ciężkiego życiowego doświadczenia, tak aby mogły zwrócić się
ku Tobie z pokornymi i skruszonymi sercami.

Proszę, daj Twoim udręczonym dzieciom siłę, aby wytrzymały takie cierpienie na przebłaganie za grzechy świata, przez Chrystusa Pana Naszego, Amen.

Krucjata Modlitwy (3) - Uwolnić świat od strachu
Otrzymano sobota, 19 listopad 2011, godz. 19.00

Moja droga, ukochana Córko, przynoszę wam teraz modlitwę dla uwolnienia świata od strachu.

O Panie Mój, Jezusie Chrystusie, błagam Cię, abyś uwolnił świat od strachu, który oddziela dusze od Twojego kochającego Serca.

Modlę się, żeby dusze, które doznają rzeczywistego lęku podczas Ostrzeżenia zatrzymały się i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu napełnić się tak, aby mogły kochać Cię jak powinny.

Krucjata Modlitwy (4) - Zjednoczyć wszystkie rodziny
Otrzymano niedziela, 20 listopad 2011, godz. 18.00

Moja Córko, modlitwa ta jest ważna, gdyż pomoże utrzymać razem rodziny, tak aby mogły pozostać jednością w Moim Nowym Raju na ziemi.

Jezu, zjednocz wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, tak aby mogły uzyskać wieczne zbawienie.

Modlę się, aby wszystkie rodziny pozostały razem w jedności z Tobą Jezu, tak aby mogły dziedziczyć Twój Nowy Raj na ziemi.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]