Pokornie modlę się o łaski, abym nie urażał Cię ponownie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.

Błagam o przebaczenie wszystkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział, a które spowodują Twój ból i cierpienie.

Weź mnie ze Sobą do nowej Ery Pokoju, bym mógł stać się na wieczność częścią Twojej rodziny.

Kocham Cię Jezu. Potrzebuję Cię.
Szanuję Ciebie i wszystko, co Ty oznaczasz.
Pomóż mi Jezu, bym mógł być godny wejścia do Twojego Królestwa.

Krucjata Modlitwy (9) - Ofiarowanie cierpienia jako daru
Otrzymano poniedziałek, 28 listopad 2011, godz. 20.30

O Najświętsze Serca Jezusa, naucz mnie w Twoje Święte Imię akceptować zniewagi, kiedy głoszę Twoje Słowo z pokorną wdzięcznością.

Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca.

Pozwól mi przyjąć takie próby z miłością i szczodrością ducha, tak abym mógł ofiarować je jako dary, tak cenne dla Ciebie w celu ratowania dusz.

Krucjata Modlitwy (10) - Noszenie płomienia waszej miłości
Otrzymano wtorek, 29 listopad 2011, godz. 15.35

Pomóż nam kochany Jezu podnieść się nieustraszenie w Twoim Imieniu, aby nieść płomień Twojej  Miłości przez wszystkie narody.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]