Krucjata modlitwy (23) - Modlitwa o bezpieczeństwo Papieża Benedykta
Objawiona Marii Bożego Miłosierdzia przez Naszą Świętą Matkę
w sobotę, 28 stycznia 2012 o godz. 21.00.

Oto specjalna modlitwa Krucjaty Modlitwy (23)
o bezpieczeństwo Papieża Benedykta:

O mój Przedwieczny Ojcze, w Imieniu Twojego ukochanego Syna,
Jezusa Chrystusa i przez cierpienia, jakie zniósł,
aby ocalić świat od grzechu,
modlę się teraz, abyś chronił Twojego Świętego Wikariusza,
Papieża Benedykta,
Głowę Twojego Kościoła na ziemi,
tak żeby on również mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie
Twoje wyświęcone sługi od zmory szatana i jego zwierzchnictwa
upadłych aniołów,
którzy chodzą po ziemi kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego Papieża, tak aby Twoje dzieci mogły być kierowane
na prawdziwą drogę w kierunku Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

Wasza Niebieska Królowa Ziemi
Matka Ocalenia
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]