Krucjata Modlitwy (14) - Modlitwa do Boga Ojca o ochronę
przed wojną atomową
Otrzymano środa, 14 grudzień 2011, godz. 19.15

Modlitwa dana Marii Bożego Miłosierdzia przez Jezusa dla każdego,
aby modlić się do Boga Ojca o ochronę przed potencjalną wojną atomową
i prosić o ocalenie:

O Wszechmogący Ojcze, Najwyższy Boże,
Proszę, okaż Miłosierdzie wszystkim grzesznikom.
Otwórz ich serca, aby przyjęli ratunek i otrzymali obfitość łask.
Wysłuchaj mojego błagania dla mojej własnej rodziny i zapewnij,
żeby każdy znalazł uznanie w Twoim kochającym Sercu.

O Święty Niebieski Ojcze, chroń wszystkie Twoje dzieci
na ziemi przed wojną atomową lub innymi działaniami,
które są planowane, aby zniszczyć Twoje dzieci.
Ustrzeż nas od wszelkich krzywd i chroń nas.
Oświeć nas, tak aby mogły otworzyć się nasze oczy,
abyśmy bez jakiegokolwiek strachu w naszych duszach
usłyszeli i przyjęli Prawdę naszego Zbawienia.

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]