Wzywam was, módlcie się za te dusze. Mój Syn jest zdecydowany,
aby dusze te ratować w pierwszej kolejności. Dzieci, On potrzebuje
więcej modlitw. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tą Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Ratunku:

Krucjata Modlitwy (17) - Modlitwa Matki Ratunku za ciemne dusze

O Niepokalane Serce Maryi
Matko Ratunku i Pośredniczko wszystkich łask Ty,
która będziesz brać udział w Zbawieniu ludzkości
od nikczemności szatana Módl się za nami

Matko Ratunku módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone
i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie,
aby ratować ludzkość i dać nam szansę Wiecznego Zbawienia. Amen.


Wasza ukochana Matka
Matka Ratunku
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]