Najświętsza Maria Panna:
Tymczasowy pokój na świecie, jeśli ciemne dusze nawrócą się
Orędzie nr 300 z serii Ostrzeżenie
Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz. 15.00

Moje dziecko, chwila jest bliska, ale Moje dzieci muszą wykazać cierpliwość. Wszystko odbywa się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca.

Dzieci, musicie zdać sobie sprawę, że siły zła w waszym świecie zagrażają waszej wierze w Boga Ojca. Te siły zła nie zwyciężą, bo nie mają żadnej władzy nad Moim Niebieskim Ojcem. Będą jednak dręczyć swoich bliźnich, braci i siostry, poprzez morderstwa, wojnę i kontrolę.

Módlcie się, aby te ciemne dusze ujrzały wkrótce Światło Mojego Syna.
Jeśli ujrzą je i nawrócą się podczas Ostrzeżenia, wówczas na ziemi zapanuje tymczasowy pokój.

Mój Syn, Jezus Chrystus, na którym polegać muszą wszystkie dusze,
aby dostąpić Zbawienia, niecierpliwi się już, aby przynieść ludzkości
Swoje Wielkie Miłosierdzie.

Módlcie się mocno Moje dzieci o ocalenie tych ciemnych dusz,
które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia.

Te słabe dusze będą przerażone nie tylko wtedy, kiedy staną się
świadkami swoich grzechów, ale kiedy ujrzą ciemność, w jakiej tkwią.
Ciemność ta przyćmiła te dusze tak bardzo, że Światło Miłosierdzia Mojego Syna wywoła w nich uczucie słabości i bezsilności.

Wiele będzie za słabych, aby uchwycić zaofiarowane im Miłosierdzie Mojego Syna.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
[Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15]
[Strona 16] [Strona 17] [Strona 18] [Strona 19] [Strona 20]
[Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25]
[Strona 26] [Strona 27] [Strona 28] [Strona 29] [Strona 30]
[Strona 31] [Strona 32]